Zaxby's

  • Restaurants
800 Hwy 76
White House, TN 37188
(615) 334-1347